Räkna med Python

I Räkna med Python lägger vi grunderna för programmering i Python.

Räkna med Python följer läroplanen och är ett komplement till befintliga matematikböcker. Boken inför programmeringsbegrepp i matematiken och ger eleven en insikt i hur programmering kan tillämpas för olika matematiska frågeställningar. Traditionell matematik överförs till grundläggande Python och utvidgas bland annat till automatisk databehandling av statistik och andra matematiska metoder. Tanken är att göra matematiken mer levande med hjälp av egna datorprogram och att experimentera lite djupare, för att visuellt se vad som händer när ingående parametrar ändras.

Räkna med Python är gjord för att användas under hela högstadiet eller gymnasiet, och du behöver alltså inte köpa nytt material för varje årskurs.

Läsexamplar av Räkna med Python finns här.

Vi anordnar även kurser inför terminsstart av Räkna med Python, se fliken ”Kurser” för mer info.